Aktualności

Przedsiębiorczość wspieramy nie tylko od święta!

Dziś w wielu miejscach w Polsce odbywa się Dzień Przedsiębiorczości. To projekt organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach którego przedsiębiorczość promowana jest wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wrocławski Park Technologiczny również bierze w nim udział. Korzystając z tej okazji, chcemy pokazać, że wspieramy na co dzień biznes w każdej skali. I robimy to kompleksowo.

W WPT działają firmy związane z różnymi sektorami rynku, zarówno startupy jaki i przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże korporacje. Nasze zaplecze biznesowe pozwala im nie tylko na sprawne codzienne funkcjonowanie, ale i dynamiczny rozwój. Współpracujące z nami firmy mogą korzystać z infrastruktury biurowej, laboratoryjnej i produkcyjno-magazynowej czy 12 nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Dzielimy się z nimi również know-how naszych ekspertów – doradztwo i networking to silnie rozwijana, bardzo istotna część naszej działalność. Prowadzimy szkolenia, pomagamy uzyskać dofinansowania i nawiązywać kontakty biznesowe, które mogą przerodzić się w biznesowe kontrakty.

 

Pomysł = rynkowy sukces

Współpracującym z nami firmom, w tym startupom działającym w naszych Inkubatorach Przedsiębiorczości, pomagamy zaplanować drogę rozwoju ich produktów czy usług i uzyskać finansowanie na jej przejście. Udzielamy go np. w formie bonu na dotację czy wsparcia de minimis. Transferujemy też do biznesu środki uzyskane w ramach konkursów przeznaczonych wyłącznie dla instytucji otoczenia biznesu. Obecnie, w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, możemy uzyskać fundusze na realizację usług proinnowacyjnych. Współpracując z nami, po uzyskaniu finansowania z tego programu, firma może skorzystać z usług WPT takich jak udostępnienie laboratoriów, pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji czy też doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej.

Wiemy, że opracowanie kompletnej i co najważniejszej skutecznej aplikacji do projektów tego typu jest wymagające, dlatego przygotowanie dokumentacji może zostać objęte naszym dodatkowym wsparciem w ramach tzw. bonu na dotację. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który chce uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, może otrzymać środki pozwalające na zlecenie odpowiedniego przygotowania aplikacji ekspertom od pozyskiwania tego typu funduszy. Już jutro, 21.03.2019 r., odbędzie się u nas spotkanie informacyjne poświęcone tej tematyce.

Skuteczność naszych działań potwierdzają konkretne liczby. Przykładowo, do końca 2018 roku udzieliliśmy ponad 17,5 mln złotych wsparcia de minimis. Jest forma wsparcia dla przedsiębiorców — uzyskane przez WPT dofinansowanie w ramach projektów, transferujemy w formie pomocy de minimis do współpracujących z nami firm. Skorzystało z niego ponad 120 firm, a projekty, które uzyskały nasze wsparcie są warte ponad 23 miliony złotych!

A to liczby dotyczące tylko jednego z naszych projektów „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”. Warto dodać, że w ramach jego realizacji rozbudowaliśmy i wyposażyliśmy nasze laboratoria. To właśnie w nich powstają innowacje!

Kompleksowe wspieranie biznesu to idea działalności WPT. Można więc powiedzieć, że dzień przedsiębiorczości świętujemy na co dzień. Mamy nadzieję, że dzisiejszy Dzień Przedsiębiorczości pokaże uczniom w całej Polsce, że własny biznes to perspektywiczna droga rozwoju kariery!