Aktualności

Polska państwem członkowskim w EMBL

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) to międzynarodowa instytucja badawcza założona w 1974 roku. U podstaw jej powstania leżał cel stworzenia ośrodka związanego z biologią molekularną działającego na zasadach podobnych do CERN. Do 25 krajów członkowskich ją tworzących, 5 lutego dołączyła Polska.

Dzięki temu, że od 2014 roku Polska była zrzeszona z organizacją, polskie środowisko naukowe związane z life science zostało już w pełni zintegrowane z EMBL. Teraz nasi specjaliści zyskali jeszcze większe możliwości współpracy z międzynarodową społecznością badawczą.

Czym zajmuje się EMBL?

European Molecular Biology Laboratory, bo tak w pełni brzmi anglojęzyczna nazwa tej instytucji, jest innowacyjną i interdyscyplinarną, a przede wszystkim wiodącą na świecie organizacja badawczą związaną z biologią. Badania prowadzone w jej strukturach realizowane są przez ponad 80 grup badawczych związanych z pełnym przekrojem zagadnień dotyczących biologii molekularnej. EMBL zatrudnia ponad 1 700 pracowników wielu narodowości i specjalizacji.

Główne laboratorium EMBL znajduje się w Heidelberg w Niemczech, ale instytucja posiada swoje lokalizacje również w 5 innych lokalizacjach w całej Europie, w:

  • Hixton w Wielkiej Brytani, gdzie mieści się European Biofinformatics Instutute (EMBL-EBI),
  • francuskim Grenoble i Hamburgu, gdzie prowadzone są badania związane z biologią strukturalną,
  • Rzymie, w którym działalność EMBL skupia się na epidemiologii i neurobiologii,
  • Barcelonie, gdzie naukowcy skupiają się na biologii tkanek i modelowaniu chorób.

EMBL nie tylko prowadzi badania związane z biologią molekularną i kreuje nowe instrumenty czy metody naukowe, ale też kształci naukowców na każdym etapie rozwoju ich kariery. Instytucja integruje europejskie środowisko związane z life science i angażuje się w transfer technologii kreowanych przez naukowców do przemysłu i biznesu związanego z branżami związanymi biotechnologią, IT i inżynierią mechaniczną i elektryczną. Jak podaje w swoich danych EMBL, powołana przez nią jednostka organizacyjna ds. transferu technologii (Enterprise Management Technology Transfer GmbH, w skrócie EMBLEM) zarządza niemal 300 patentami, prawami autorskimi, aplikacjami patentowymi, znakami towarowymi i wzorami użytkowymi. Możliwości, jakie daje współpraca przemysłu z organizacją są więc ogromne.

Co dla polskich badaczy oznacza członkostwo w EMBL?

Od 2014 r. Polska posiadała status określający ją jako potencjalnego członka EMBL. W lipcu 2018 roku, prezydent RP Andrzej Duda ratyfikował umowę ustanawiającą Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, która otworzyła finalną drogę do uzyskania w styczniu 2019 r. statusu pełnoprawnego członka instytucji. Dzięki temu Polska otrzymała prawo do wyznaczenia dwóch delegatów z pełnym prawem głosu w EMBL. Nasi badacze będą mogli korzystać z zaawansowanych i najnowocześniejszych na świecie laboratoriów i urządzeń, a młodzi naukowych będą mogli korzystać z programów przeznaczonych dla doktorantów i doktorów rozpoczynających karierę naukową.

Członkostwo Polski w EMBL z pewnością otwiera nowe perspektywy rozwoju zarówno dla naszego środowiska naukowo-badawczego, ale i biznesu związanego z komercjalizacją efektów badań life science. Wkrótce poświęcimy temu tematowi kolejne artykuły!

Więcej informacji o EMBL: www.embl.de
Informacje o transferze technologii EMBL: www.embl-em.de

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter!

FreshMail.pl