Aktualności

Nowe możliwości finansowania działalności w WPT

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie usług badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorców. Konkurs organizowany jest w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nabór wniosków od 22.03.2019 do 30.04.2019.

Zobacz treść ogłoszenia

Wykonawcą usługi proinnowacyjnej (dotyczącej np. wynajmu laboratoriów), zlecanej przez Wnioskodawców, będą wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu, takie jak Wrocławski Park Technologiczny. W ramach oferty WPT możliwe są do realizacji w ramach projektu m.in. usługi takie jak:

  • udostępnienie laboratoriów
  • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia  innowacji
  • doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji
  • doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną w tym w zakresie ochrony praw własności
  • intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej

W ramach projektów złożonych do Działania 1.2.Ca można uzyskać dofinansowanie do 85%. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów, które mogą być realizowane w ramach zasobów WPT jest objęte dodatkowym wsparciem Parku w ramach tzw. Bonu Na Dotacje.

Zapraszamy na krótkie spotkanie informacyjne, które przybliży Państwu zarówno szczegóły Działania 1.2.Ca jak i Bon Na Dotację dnia 21 marca o godz.10 do Sali Narad nr 2, Budynek Gamma WPT (ul. Muchoborska 18),  II piętro.

 

Zgłoszenia udziału proszę przesyłać do dnia 18 marca na adres jedrzej.nawara@technologpark.pl

 

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter!

FreshMail.pl