Aktualności

Dofinansowanie NCBR na kolejny projekt badawczo-rozwojowy dla firmy Captor Therapeutics

Captor Therapeutics Sp. z o.o. powstała pod koniec 2015 r. jako przedsiębiorstwo działające w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, koncentrujące się na opracowywaniu leków działających na niedostępne klinicznie białkowe cele. Od początku istnienia wykonywała prace koncepcyjne nad przygotowaniem trzech programów odkrywania leków i rozwoju dwóch platform technologicznych. Od 2017 r. prace te zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, korzystając ze wsparcia inwestorów, firma rozwija wewnętrzne projekty B+R.

Obecność profesjonalnego, międzynarodowego zespołu specjalistów o unikalnym doświadczeniu i wiedzy w zakresie opracowywania potencjalnych kandydatów na leki oraz korzystanie z doskonale wyposażonych laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego umożliwia dynamiczny i harmonijny rozwój firmy.

Z początkiem roku 2018, Captor Therapeutics Sp. z o.o. otrzymała kolejne dofinansowanie z NCBR na projekt badawczo-rozwojowy pt.: „Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych” na łączną kwotę ponad 38 mln zł zwiększając tym samym wartość realizowanych projektów do 74 mln zł.

Tylko w 2015 r. 9 milionów ludzi zmarło na nowotwory, gdzie rak płuc był odpowiedzialny za największą liczbę zgonów – 1,69 mln osób. Ponadto, ze względu na brak uniwersalnych i skutecznych środków zapobiegawczych i charakter choroby szacuje się, że liczba nowych przypadków wg. WHO zwiększy się nawet o 60% w ciągu następnych dwóch dekad.

Dofinansowany projekt dotyczy rozwoju terapii niedrobnokomórkowego raka płuca i potrójnie negatywnego raka piersi, co jest związane ze skalą problemu zdrowotnego: duża liczba pacjentów, wysoka śmiertelność, złe rokowanie. Jak tłumaczy dr Filip Jeleń, współzałożyciel firmy Captor Therapeutics Sp. z o.o.: „Potrzeba opracowania nowych rozwiązań w leczeniu tych nowotworów wywodzi się bezpośrednio z analizy epidemiologicznej i rynku terapii nowotworowych – wciąż brakuje odpowiednich i skutecznych metod leczenia, a te obecnie stosowane nie wykazują oczekiwanych wyników”.

– „Przy użyciu innowacyjnej technologii zaprojektujemy i opracujemy niskocząsteczkowe związki indukujące selektywną degradację celów molekularnych w wybranych nowotworach, które ze względu na swoje właściwości, będą stanowiły terapeutyki o charakterze first-in-class. Ukierunkowana terapia w przypadku raka ma zawsze przewagę terapeutyczną nad klasycznymi metodami szerokiego spektrum, np. resekcja chirurgiczna, chemio- i radioterapie ze względu na skuteczność in situ, aktywność przeciwko konkretnemu celowi i znacznie mniej skutków ubocznych” opowiada dr Michał Walczak, współzałożyciel Captor Therapeutics i dodaje: Rezultaty przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych będą wdrożone poprzez sprzedaż licencji dużej firmie lub koncernowi farmaceutycznemu, który zapewni realizację niezbędnych badań klinicznych (II i III fazy) oraz wdroży produkt końcowy na rynek poprzez rozpoczęcie produkcji i sprzedaży nowego leku”.

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter!

FreshMail.pl